BETALINGSBETINGELSER OG EKSTRA KOSTNADER VED KJØP AV SPANSK EIENDOM

Innbetaling

Ved kjøp av nytt under bygging betales 3000 euro når kontrakten skrives. Deretter betales normalt 10-15 % etter en måned, 10-15 % etter 3 måneder, 10-15 % etter 6 måneder og resten i forbindelse med overtakelse og tinglysing. Ved kjøp av ferdigstilt nyproduksjon betales 3.000 euro når kontrakt skrives og resten etter avtale, som normalt er etter 3-5 måneder.
Ved kjøp av brukt eiendom betales normalt 3000 euro når kontrakten er skrevet og resten etter avtale. Normalt foretas full betaling innen 1-3 måneder, men kan være lengre ved behov.

Utgifter ved kjøp / skjøte

Ved kjøp av ny produksjon betales 10 % IVA (spansk moms), som betales sammen
med hver innbetaling til byggefirmaet. Moms er den store kostnaden i det som ofte
omtales som saksomkostninger. I tillegg til merverdiavgift betales en avgift på 1,5 %
av kjøpesummen. Skatten på 1,5 % ilegges ikke ved kjøp av brukt eiendom.
Gebyrer til Notarius, tinglysningsgebyr til eiendomsregisteret og stempelavgift utgjør
til sammen 1 200-1 500 euro.

Spansk escritura (skjøte) på eiendommen

Når full betaling er utført møter kjøpere og selgere sammen med en representant fra Costa Blanca Solhus på en Notario (Notarius Publicus) i Torrevieja. Hvis kjøperen ikke kan det spanske språket, blir skjøte først oversatt til norsk av en oversetter. Deretter leses skjøte opp av notarius for kjøpere og selgere. Kjøpere, selgere og notarius signerer deretter skjøte og partene mottar en kopi hver. Notaren sørger for at skjøte blir registrert i det spanske eiendomsregisteret, hvoretter kjøper
kan hente sitt originale skjøte hos notarius publicus. Costa Blanca Solhus sin deltakelse og bistand i rettstvisten er gratis.

Utgifter lån i spansk bank

Lån på spansk er ikke noe problem å få. Banken lar eiendommen verdsettes, som koster 250-300 euro og betalingen trekkes direkte fra din konto som åpnes i banken i forbindelse med lånesøknaden. 70 % av mottatt verdivurdering kan lånes til ca 3 % rente i 15-30 år avhengig av alder. For å bli verdsatt må eiendommen være ferdigstilt,
noe som ofte ikke er tilfelle ved nyproduksjon. Det kan imidlertid forventes at 70 % av salgsprisene kan lånes.
For å innvilge lån ønsker banken kopi av siste tre måneders kontoutskrifter, to siste lønnsoppgaver og siste selvangivelse. Det kan derfor være lurt å ta med seg disse dokumentene dersom du vet at du kan ha behov for å låne penger i en spansk bank.