BETALNING OCH KOSTNADER VID KÖP AV FASTIGHET I SPANIEN.

Hur betala din fastighet?

När man köper nyproduktion under uppförande, betalas i de flesta fall 3.000 euros då kontraktet skrivs. Därefter är betalningen normalt enl följande: 10-15% efter en månad, 10-15% efter 3 månader, 10-15% efter 6 månader och resten i samband med övertag och när lagfart tecknas. Vid köp av färdigställd nyproduktion betalar man 3.000 euros då kontraktet skrivs. Resterande betalas enligt överenskommelse, vilket normalt är efter 3-5 månader.

Vid köp av begagnad fastighet betalar man normalt 3.000 euros när kontraktet skrivs och resten enligt  överenskommelse. Oftast infaller full betalning efter 1-3 månader.

Kostnader för lagfart

Vid köp av nyproduktion betalas 10% IVA ( spansk moms) vilket enl lag måste betalas ihop med varje inbetalning till byggföretaget. Momsen är den stora kostnaden i det som ofta anges som lagfartskostnader.  I tillägg till momsen betalas en skatt på 1,5% av köpeskillingen. Skatten på 1,5% tas inte ut vid köp av begagnad fastighet.

Arvode till Notarien, registreringsavgift till fastighetsregistret samt  stämpelavgifter uppgår totalt  till 1.200-1.500 euros.

Spansk escritura (lagfart) på fastigheten

När full likvid erlagts träffas köparen och säljaren tillsammans med representant från Costa Blanca Solhus hos en spansk Notarius Publicus i Torrevieja. Om köparen inte kan spanska språket översätts först escrituran till svenska av en översättare, vilket är obligatoriskt. Därefter läser notarien upp innehållet i escrituran för köparen och säljaren. Köparen, säljaren och Notarien signerar därefter escrituran och parterna erhåller en stämplad kopia vardera. Notarien registrerar escrituran i spanska fastighetsregistret.  Köparen kan sedan efter ca 1 månad hämta lagfarten i original hos Notarien. Costa Blanca Solhus medverkan och hjälp med lagfartsförfarandet är kostnadsfri.

Kostnader lån i spansk bank

Lån i spansk med den spanska fastigheten som säkerhet är en bra möjlighet. Banken värderar fastigheten, vilket kostar 250-300 euros och betalningen för detta dras direkt från ansökarens konto som öppnas hos banken i samband med låneansökan. 70% av erhållen värdering kan lånas till aktuell ränta i 15-30 år beroende på ålder. För att fastigheten skall kunna värderas, måste fastigheten vara färdigställd, vilket många gånger inte är fallet med nyproduktion. Man kan dock räkna med att 70% av försäljningspriset kan lånas.

För att bevilja lånet kräver banken kopia på de tre senaste månadernas kontoutdrag, de två senaste lönebeskeden och senaste självdeklarationen. Det kan alltså vara en fördel att ha med sig dessa handlingar, om man vet med sig att man är i behov av lån i spansk bank.